For første gang i Norge: Lanserer oljenyhet utenfor Kristiansund

Første livbåter med elektrisk motor på norsk sokkel skal installeres på Njord A-plattformen.