10 år med Tyrihans – har produsert for 142 milliarder kroner

Brukt i Aktuelt 3/06
Brukt i Aktuelt 5/06
Brukt i Magasin 2/06

Brukt i Aktuelt 3/06 Brukt i Aktuelt 5/06 Brukt i Magasin 2/06 Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

8. juli er det 10 år siden Tyrihansfeltet på Haltenbanken ble satt i produksjon.

DEL

På disse årene er det produsert 183 millioner fat olje og 14 milliarder kubikkmeter gass til en samlet verdi på over 142 milliarder norske kroner.

Det melder Equinor i ei pressemelding.

Tyrihans ses på som et eventyr som ble virkelig. Riktignok tok det litt tid før Tyrihans ville være med og hengte seg på – for å vri på figurens egne ord.

Feltet består av fem havbunnsrammer. Fire av rammene står for produksjon og gassinjeksjon, og én står for injeksjon av sjøvann. Feltet er knyttet opp mot eksisterende installasjoner og infrastruktur på feltene Kristin og Åsgard på Haltenbanken. Teknologien som ble utviklet i forbindelse med Tyrihans, satte i sin tid en ny standard for utvikling av havbunnsfelt.

Brønnstrømmen sendes gjennom en 43,6 kilometer lang rørledning til Kristin for prosessering. Gassen eksporteres fra Kristin gjennom rørledningen Åsgard transport til Kårstø-anlegget i Rogaland.

Olje og kondensat sendes gjennom rørledning til lagerskipet Åsgard C for videre transport med tankskip. Volumene i feltet er på størrelse med Kristin, og de to feltene har felles driftsorganisasjon. Equinor har tro på Tyrihans i mange år framover.

– Ny brønnteknologi har sikret en høyere utvinningsgrad på Tyrihans enn først forventet da produksjonen startet sommeren 2009, sier Erling Meyer som er produksjonsdirektør for Kristin, Heidrun, Njord og Tyrihans.

Flergrensbrønner og smarte brønner med regulerings- og kontrollutstyr nede i brønnene har gitt bedre styring av produksjonen fra reservoarene. Pumper for sjøvannsinjeksjon plassert direkte på havbunnen bidrar også til å øke utvinningen.

Alt dette og flere brønner har gjort at feltets reserver er økt fra 32 til 43 milliarder kubikkmeter gass og fra 182 til 220 millioner fat olje. Bare de økte oljereservene har en verdi på over 20 milliarder norske kroner.

Det bores fortsatt i området, og Equinor planlegger neste år to brønner for å påvise og utvikle påviste volumer i dypere formasjoner på feltet.   

– Tyrihans vil fortsatt i mange år være en betydelig bidragsyter til vår produksjon på norsk sokkel, sier Meyer.

– Økt utvinning fra feltene er et viktig element i vårt veikart for bærekraftig utvikling av norsk sokkel i flere tiår framover.

Tyrihansfeltet

Feltet ble oppdaget i 1982/83.

Tyrihans er en komplett undervannsutbygging på Haltenbanken i Norskehavet.

Forekomstene ligger på om lag 3500 meters dyp. Havdybden er om lag 270 meter.

Utvinnbare reserver er beregnet til 43,3 milliarder standard kubikkmeter naturgass og 220 millioner fat olje og kondensat.

Boringen startet i april 2008.

Produksjonsstart 8. juli 2009.

Tyrihans ventes å produsere ut 2034

Rettighetshavere er Equinor Energy, operatør (58,84 prosent), Total E&P Norge (23,15 prosent), ExxonMobil E&P Norway (11,79 prosent) og Vår Energi (6,23 prosent).

Artikkeltags