Johan Castberg-prosjektet vil gi rundt 47.000 årsverk i Norge, som ifølge olje- og energiminister Terje Søviknes betyr ufattelig mye mer arbeid i industrien.

Planene for utbygging og drift av Johan Castberg-feltet i Barentshavet er klare, og nasjonalt og lokalt næringsliv er mer enn fornøyd. I utbyggingsfasen vil prosjektet kreve 47.000 årsverk, hvorav 1.800 i nord. Deretter vil driftsfasen direkte og indirekte utløse rundt 1.700 årsverk nasjonalt, hvorav 500 i Nord-Norge, ifølge anslag Agenda Kaupang har gjort for Statoil.

– Det er en relativt stor norsk andel av leverandører, på cirka 43 prosent. Det betyr ufattelig mer arbeid i industrien i Norge, sa olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) da han fikk overlevert planene tirsdag.

– Nå skal dette behandles i Stortinget, forhåpentlig blir det ferdig før sommeren, la han til.

LO fornøyd

LO og Fellesforbundet uttrykker i en pressemelding at de er svært tilfreds med at prosjektet endelig blir realisert. Aker og FMC har fått kontrakter på leveranser til Johan Castberg-feltet og Snorrefeltet på henholdsvis fire og to milliarder kroner.

– Selv om deler av leverandørindustrien ser lyset i tunnelen, er det fremdeles flere segmenter som sliter. Prosjekter som Johan Castberg og Snorre er derfor meget viktige, slår LO-leder Hans-Christian Gabrielsen fast.

Han konstaterer at oppdraget med å bygge skroget til Johan Castberg gikk ut av landet, men påpeker at det er store anlegg som skal bygges til produksjonsskipet. I konkurransen om disse kontraktene forventer LO og Fellesforbundet at norsk industri skal vinne.

Gullkysten

Utbyggingen vil særlig få betydning i Nord-Norge.

– Dagens beslutning styrker petroleumsklyngene i Nord-Norge, flere hundre nye arbeidsplasser skapes gjennom utbygging og drift av feltet, og ikke minst mange muligheter for våre medlemsbedrifter til leveranser hvert eneste år helt fram til 2050, sier direktør i Petro Arctic Kjell Giæver.

Mens Naturvernforbundet og SV har slaktet planene for Johan Castberg, kaller Giæver det starten på neste kapittel i den moderne historien om verdiskaping i nord.

–Den nye gullkysten i Norge ligger i Finnmark, sier han.

Statoil har besluttet at driften på Johan Castberg skal ivaretas med forsynings- og helikopterbase i Hammerfest, driftsorganisasjon i Harstad og permanent driftsstøtte i Hammerfest.

Johan Castberg-feltet vil kreve en operativ bemanning ute på feltet på mellom 90 og 100 mennesker.