Norsk olje og gass er bekymret over at det er færre søkere enn det var i 23. konsesjonsrunde.

– Vi merker oss at flere av de store internasjonale olje- og gasselskapene ikke er på søkerlisten. Det er bekymringsfullt fordi en stor bredde av selskap er helt avgjørende for suksessen til norsk sokkel, sier Tommy Hansen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Norsk olje og gass.

– 24. konsesjonsrunde dreier seg først og fremst om å få leting i nøkkelarealer i de minst utforskede leteområder i nord, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) i en pressemelding.

– Slike runder er viktige for langsiktig ressurstilgang, aktivitet og verdiskaping i petroleumsnæringen og dermed sysselsetting over hele landet, mener han.

Til sammen ble det utlyst 102 blokker eller deler av blokker i 24. konsesjonsrunde: 93 blokker i Barentshavet og 9 i Norskehavet. Det er mottatt søknader både i Norskehavet og i Barentshavet, opplyser departementet.

Kontroversiell

Konsesjonsrunden er svært kontroversiell. Det borgerlige partiet Venstre vil ikke at 24. konsesjonsrunde skal gjennomføres. Miljøbevegelsen er sterke motstandere av planene. De mener oljen og gassen må forbli urørt dersom klimamålene fra Paris skal kunne nås.

Greenpeace Norge og Natur og Ungdom har i høst saksøkt staten for brudd på miljøparagrafen i Grunnloven. Dom i saken faller trolig på nyåret.

Økonomer mener at konsekvensutredningen som ble lagt til grunn for tildelingen av lisenser til oljeleting i Barentshavet, er full av feil.

– Oljeutvinning i Barentshavet kan være direkte ulønnsomt, uttalte Knut Einar Rosendahl, som er professor i samfunnsøkonomi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, til NRK i november.

Må avdekkes

Søviknes mener forutsigbar tilgang til leteareal er et viktig tiltak for å sikre at verdipotensialet på norsk sokkel blir avdekket.

– Det er positivt å se at de store og mellomstore selskapene som har søkt, posisjonerer seg for å utforske de umodne områdene på norsk sokkel, fortsetter han.

I de nummererte konsesjonsrundene tilbys areal i de umodne områdene på norsk sokkel, særlig i dypvannsområder i Norskehavet og deler av Barentshavet. Umodne deler av sokkelen kjennetegnes av mindre kunnskap om geologien, større grad av tekniske utfordringer og manglende infrastruktur.

Kunnskapen om geologien i de umodne områdene er altså mer begrenset, og usikkerheten knyttet til å gjøre funn er større enn i mer modne områder på sokkelen, der det er kjent geologi, normalt færre og mindre tekniske utfordringer, samt godt utbygd eller planlagt infrastruktur.

Olje- og energidepartementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i konsesjonsrunden før sommeren 2018.