Venstre kan kreve kutt i refusjoner til oljeleting

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Venstre er i ferd med å gjøre klar kravlista til regjeringsforhandlingene. Fjerning av refusjonsordningen for oljeleting er ett av de foreslåtte kravene.

Kravlista skal diskuteres på partiets landsstyremøte i helgen. Ett av forslagene som er spilt inn, er kravet om en ny olje- og gasspolitikk.

– Det må gjøres endringer i skattesystemet knyttet til letevirksomhet og investeringer på norsk sokkel, blant annet ved å senke friinntekten og fjerne leterefusjonsordningen, for å unngå ulønnsom næringsstøtte fra staten til petroleumssektoren, heter det i forslaget.

Venstre kan også komme til å kreve at det stilles strengere krav til analyser av blant annet etterspørsel og karbonpris i forbindelse med planer for utbygging og drift av eventuelle nye felt.

Behovet for å få de norske CO2-utslippene ned er bakteppet for kravet. Venstre mener også det er behov for nye virkemidler for å kutte utslipp innen tungtransport og sørge for at mest mulig av godstrafikken skjer på jernbane.

Artikkeltags