Brann på boreinnretning utenfor Kristiansund: Har påvist flere brudd på regelverket

Det brant på «West Phoenix» i havet nordvest for Kristiansund i fjor høst. Nå har Petroleumstilsynet kommet med sin rapport etter brannen. Arkivfoto

Det brant på «West Phoenix» i havet nordvest for Kristiansund i fjor høst. Nå har Petroleumstilsynet kommet med sin rapport etter brannen. Arkivfoto Foto:

DEL

5. november i fjor brant det på den flyttbare boreinnretningen «West Phoenix» nordvest for Kristiansund. Petroleumstilsynet har nå påvist flere brudd på regelverket da det brøt ut brann i slamlaboratoriet på riggen.

«West Phoenix» jobbet med leteboring for Equinor i Norskehavet da det begynte å brenne med 117 personer om bord.

Petroleumstilsynet besluttet å granske hendelsen, og har også gitt faglig bistand til politiet i forbindelse med deres etterforsking av brannen. Granskingen er nå avsluttet, og i sin rapport slår tilsynet fast at det er registrert tre avvik fra regelverket.

I rapporten kommet det fram at brannen oppsto i forbindelse med testing av borevæske (boreslam) i en retorte i slamlaboratoriet. En retorte er et elektrisk apparat som brukes til å måle og overvåke mengden av vann, olje og fast stoff i borevæsken. Under boring brukes den vanligvis flere ganger hver dag for å ha kontroll med egenvekt og innholdet av faste stoffer og vann i væsken.

Retorten var i bruk da brannen startet. Det var ingen personer til stede i laboratoriet, men røykalarmen ble aktivert, og like etter kunne personell bekrefte at det var flammer i rommet.

På grunn av sterk varme var det ikke mulig å gå inn i rommet, og brannen ble – ifølge rapporten – bekjempet gjennom døråpningen. Brannen ble bekreftet slokket 22 minutter etter at alarmen gikk.

Konsekvensen av brannen var materielle skader i slamlaboratoriet og stans i boringen i fem dager. Ingen personer ble skadet.

– Dersom brannen ikke hadde blitt slokket raskt, hadde spredning vært sannsynlig på grunn av oppbevaring og bruk av brennbare materialer i rommet, sier Petroleumstilsynet i sn rapport.

Skjøteledning

Ifølge rapporten startet brannen i avtrekksskapet der retorten var plassert. Retorten og skjøteledningen som var brukt i skapet, ble tatt med til land av politiet for tekniske undersøkelser. Etter undersøkelser hos Kripos er det konkludert med at brannen sannsynligvis er forårsaket av en serielysbue i skjøteledningen som ble benyttet. Lysbuen utviklet høy temperatur og antente brennbart materiale i nærheten. Lysbuen har etter all sannsynlighet oppstått som følge av isolasjonssvikt ved en mekanisk skade.

Det er – ifølge rapporten – registrert tre avvik fra regelverket: Bruk av skjøteledninger ved 16A kurs, retorte og konstruksjon av avtrekkskabinett

Det er registrert fire forbedringspunkt: Løst tredjepartsutstyr som tas om bord, kontroll av skjøteledninger, oppbevaring av brennbart materiale i slamlaboratoriet og vedlikehold av retorter.

Petroleumstilsynet har nå bedt Seadrill redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og om selskapets vurdering av forbedringspunktene som er påpekt.

Artikkeltags