– Vi har blitt anklaget for å ha villet snakke dette prosjektet opp, men her har vi gått konservativt til verks, sier Søviknes til E24.

De nye beregningene er gjort av departementet i samarbeid med Oljedirektoratet basert på de siste tilgjengelige data fra direktoratet og oljeselskapet Eni. Dermed får man også regnet med at Goliat-feltet har vært stengt siden starten av september grunnet de mange problemene og pålegget fra Petroleumstilsynet.

Søviknes har fått kritikk for å ikke bruke tall fra Oljedirektoratet da han i høst skulle opplyse Stortinget om lønnsomheten i Goliat-feltet. Han avviser blankt at feltet aldri vil bli lønnsomt.

I et brev til Stortinget skriver Søviknes «at «statens forventede netto skatteinntekter fra utbyggingen er beregnet til 13 milliarder kroner» målt i dagens pengeverdi (udiskontert).

Ifølge E24 er oljefeltets avkastning mindre lønnsomt enn en rekke andre felt. Olje- og energidepartementet har kommet fram til at feltet får en internrente på mellom 0,9 og 5,9 prosent, mot 7 prosent, som er det mer normale nivået staten legger til grunn for å beregne om et felt er «lønnsomt» nok.

– Hadde jeg fått 5,9 prosent avkastning på sparekontoen min hadde jeg vært strålende fornøyd, sier Søviknes.

Statsråden forklarer at når de har regnet konservativt inkluderer dette ikke gassen som finnes i Goliat, det er ikke regnet inn nye funn eller kostnadseffektivisering i driften eller hos operatøren.

– Men jeg vil understreke det jeg har sagt før, at alle slike beregninger legger en del forutsetninger til grunn, og det nøyaktige tallet for lønnsomheten vil ingen kunne regne seg fram til før feltet er nedstengt og slutt, sier Søviknes.