-Nå må vi kjøre på litt, sier oljeminister Terje Søviknes (Frp) og lyser ut rekordmange leteblokker i Barentshavet. Helt vilt, mener miljøbevegelsen.

Basert på nominasjoner fra 22 selskaper foreslår Olje- og energidepartementet å utlyse hele 93 blokker i Barentshavet og ytterligere ni blokker i Norskehavet i den 24. konsesjonsrunden på norsk sokkel.

-Dette blir en skikkelig Barentshav-runde. For oss er det ekstremt viktig å gi tilgang på nye letearealer for å kunne opprettholde langsiktig aktivitet. Dette er et veldig tydelig signal om at vi satser i nord, sier Søviknes til NTB.

Nesten halvparten av de utlyste blokkene i Barentshavet ligger nord for Norges nordligste oljefunn Wisting, om lag 300 kilometer nord for Hammerfest.

Fem av leteblokkene strekker seg så langt som mulig inn mot 65-kilometersbeltet rundt Bjørnøya, der det i henhold til forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten ikke tillates petroleumsvirksomhet.

-Innenfor forvaltningsplanen

-Det er et veldig spennende område som ligger i vestre del av Barentshavet. Det er viktig å få utforsket dette området, og vi forholder oss til 65-kilometersgrensen mot Bjørnøya. Dette er innenfor forvaltningsplanen og følger føringene som Stortinget tidligere har gitt. Vi tar også hensyn til avtalen med Venstre og KrF. Det er ingenting i dette som går ut over det som er åpnet og tydeliggjort som petroleumsområde, sier Søviknes til NTB.

-Desperat forsøk

Ikke overraskende reagerer miljøbevegelsen kraftig på utlysningene.

-Dette er helt vilt. Søviknes teppebomber både Barentshavet, Iskanten og Bjørnøya med nye oljefelt helt uten hensyn til klima eller miljøkonsekvenser. Dette understreker nok en gang behovet for vårt og Natur og Ungdoms klimasøksmål som har som mål å tvinge staten til å se klima og olje i sammenheng, ikke som to forskjellige saker, sier Greenpeace-leder Truls Gullowsen til NTB.

Han ser de rekordmange utlysningene som et desperat forsøk fra regjeringen på å gjøre Barentshavet mer attraktivt for flere oljeselskaper.

-Erfaringene fra 23. runde viser at det bare er Statoil og Lundin som ønsker å bruke penger i disse områdene. Dette er den minst fokuserte utlysningen jeg noensinne har sett. Det virker som om regjeringen nå gjør alt de kan for å tekkes oljeselskapene, sier Gullowsen.

TFO i løpet av våren

Han varsler også at det vil komme flere utlysninger rundt de store funnene som er gjort lenger sør, blant annet rundt storfunnet Johan Castberg.

-Dette kommer vi tilbake til når vi i løpet av våren utlyser nye blokker i modne områder. Det kan også være aktuelt å utleide TFO-området i Barentshavet, men dette kommer vi tilbake til, sier Søviknes.

TFO står for "Tildeling i forhåndsdefinerte områder" der det fra før av er aktivitet og infrastruktur. Disse utlyses hvert år, mens de nummererte konsesjonsrundene som gjelder nye områder, utlyses hvert andre år.

Bredt ut i Barentshavet

I 24. runde utlyses i tillegg nye blokker i Barentshavet sørøst og inn mot grenselinjen mot Russland, i det som var omstridt område fram til grenselingen mot Russland ble trukket i 2010.

-23. runde var mer spesifikt rettet mot Barentshavet Sørøst. Nå går vi mye tyngre ut mot hele Barentshavet, i tillegg til dypvannsområdet i Norskehavet, sier oljeministeren til NTB.

Utlysningene sendes nå ut på høring med høringsfrist 2. mai.