Dette melder Statoil og deres lisenspartnere i dag. Det er snakk om Trestakk-feltet. Partnerne har besluttet å videreføre arbeidet for utbygging av feltet, og en investeringsbeslutning planlegges i løpet av 2016.

Konseptvalget har tidligere blitt utsatt. Ifølge Statoil har de nå klart å redusere investeringskostnadene med 30 prosent.

Les også: 80-talls funn til Åsgard.

- Vi har utviklet billigere og smartere tekniske løsninger som, kombinert med at kostnadskurven i bransjen har snudd, har medført betydelige kostnadsreduksjoner for Trestakk, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil i en pressemelding.

-Trestakk-konseptet er godt gjennomarbeidet og vi ser at vi har fått ut potensialet for kostnadsreduksjoner vi hadde håpet på. Derfor legger vi opp til en investeringsbeslutning i løpet av 2016, sier Morten Loktu, områdedirektør for Drift Nord.

Les også: Statoil håper å finne billigere løsning for Trestakk.

Trestakk skal bygges ut med fem havbunnsbrønner som knyttes til produksjonsskipet Åsgard A. Dette forlenger også levetiden til Åsgard.

- Med det vi legger opp til på Trestakk og Åsgard A vil vi sikre høy grad av ressursutnyttelse i Åsgard-området, noe som er viktig for å sikre vårt mål om å opprettholde lønnsom produksjon fra norsk sokkel til 2030 og videre, sier Loktu.

I Trestakk-feltet skal det være drøyt 50 millioner fat utvinnbare olje, og 2 milliarder kubikkmeter gass.

Produksjonen skal etter planen komme i gang i løpet av 2019.

Les også: Statoil-felt kan bli forskjøvet ett år.

Myndighetene har tidligere presset på for at Statoil skulle bygge ut Trestakk. Nå sier de seg fornøyde med at det er framgang i saken.

- Det er gledelig at selskapene nå har valgt utbyggingsløsning for Trestakk, og dermed tatt et viktig skritt mot en ny utbygging i Norskehavet. Med en ramme på ni milliarder vil dette prosjektet få stor betydning også i Midt-Norge. Det vil gi sysselsetting og betydelige oppgaver for konkurransedyktige leverandører med ledig kapasitet, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP)

- Beslutningen reflekterer at det nytter å gjøre noe med å øke effektiviteten og redusere utbyggingskostnadene. Det er nok et eksempel på at mindre funn kan bygges ut lønnsomt ved bruk av eksisterende felt. At en lykkes på dette området er viktig for norsk sokkel framover, sier Lien.