Selve prosjektet, Smørbukk Sør Extension, går ut på å bruke ny teknologi til å hente opp mer olje enn det som var teknologisk mulig før. Statoil startet med det aktuelle prosjektet for 2,5 år siden. Nå melder selskapet at prosjektet er i drift, også til under budsjett.

– Prosjektet leveres betydelig under opprinnelig kostnadsestimat, og på dagen i forhold til oppstart. Framtiden på norsk sokkel vil i stor grad ligge i kostnadseffektiv utvikling av små forekomster med viktige volumer, sier oppdragsleder Ove Andre Pettersen i en pressemelding.

Prosjektet hadde opprinnelig et budsjett å 3,9 milliarder kroner, men ble levert for 3,2 milliarder. Altså 700 millioner billigere enn forventet.

Smørbukk ble funnet allerede i 1985, og er en del av Åsgard-lisensen. Men fram til nå har feltet blitt ignorert av eierne. Grunnen til det er at selv om det er olje der, er reservoaret såpass tett at feltets strømmeegenskaper gjør det særdeles vanskelig å hente opp oljen.

«På Smørbukk Sør Extension ligger oljen i bergarter med ulik grad porøsitet. Her går spennet for å utvinne olje fra en murstein som er rimelig porøs, til å presse olje ut av en tett baderomsflis», skriver Statoil om prosjektet.

– Dette har vært en utfordring i verdensklasse. Svært få offshoreprosjekt har blitt utviklet med så tette reservoarer under normalt trykk, sier Pettersen.

Selve teknologien kalles «Fishbones». Det går ut på at et vanlig borerør går ned i bakken, men den borer også ut små hull på sidene av brønnen. Dette gjør at ressursene i reservoarene strømmer bedre ut.

For Statoil og andre oljeselskap sin del betyr dette også at andre felt som ikke var aktuelle å produsere fra kan bli realistiske i framtiden, og at man får høyere utvinningsgrad på sokkelen, som er ett av fokusområdene til Olje- og energidepartementet for tiden.

Statoil eier Åsgard sammen med Petoro, Eni Norge, Total E&P Norge og ExxonMobil Exploration & Production Norway.