Bestiller ny økonomianalyse etter regnefeil

Fylkeskommunens samferdselssjef Arild Fuglseth.

Fylkeskommunens samferdselssjef Arild Fuglseth.

Artikkelen er over 1 år gammel

Oppdaget feil.

DEL

Møre og Romsdal fylkeskommune skriver i en pressemelding på mandag at det blir utarbeidet en ny kontantstrømsanalyse for Nordøyvegen.

Det har vært mye diskusjon rundt kostnadene til Nordøyvegen, og de tallene fylkesadministrasjonen bruker. Særlig dem som fortsatt ønsker å bygge ut Nordøyvegen har vært kritiske til fylkesrådmannen sine økonomiske vurderinger.

Fylkeskommunen skriver at de har stilt spørsmål til Atkins – Oslo Economics (selskapene som har utarbeidet Nordøyveg-økonomien for fylket) om anbefalt kontantstrømsmodell har tatt hensyn til kostnader knyttet til lån, som renter og avdrag, og tatt med seg inflasjonsutviklingen over alle 40 år.

Konsulentene svarer at de mener inflasjonen har liten betydning på kort sikt, altså 10 til 12 år, men kan ha større effekt på lengre sikt.

«Finansieringsmodeller med så lang analyseperiode og mye usikkerhet som her er krevende uansett modell-tilnærming. I utgangspunktet mente vi en reell modell var enklere å forstå. En reell modell må derimot korrigeres for redusert «belastning» av lånekostnadene (slik kritikken har vært). Det er nominell lånerente minus inflasjon som bør benyttes. Dette har dessverre vært en feil i anbefalt tilnærming», heter det i en e-pst fra Aktins–Oslo Economics.

Selskapet har hentet inn en uavhengig tredjepart som vurderer metodevalget. Som følge av dette kommer fylkesrådmannen til å utarbeide en ny justert kontantstrømsmodell, i samsvar med Atkins–Oslo Economics sin nye anbefaling. Denne skal være klar til samferdselsutvalget sitt møte 5. desember.

Artikkeltags