– Regjeringens forslag om en økning på kun 54 millioner i statsbudsjettet for 2018 til arbeidet mot vold og overgrep mot barn er museskritt i det viktige arbeidet som må til på feltet, sier barneombud Anne Lindboe til Aftenposten.

Det settes av i alt 584 millioner kroner til tiltak i opptrappingsplanen. Satsingen fra i år på 530 millioner kroner videreføres, i tillegg bevilges det 54 millioner kroner.

– Vi håpet på et løft på nærmere 500 millioner kroner, men voldsfeltet ble avspist med en økning på 54 millioner. Det er en hån mot barna. Det virker som om regjeringen ikke ser alvoret når det gjelder vold mot barn, sier Lindboe.

KrF vil heve beløpet

Ivar Stokkereit, fagansvarlig for barns rettigheter i UNICEF Norge, synes forslaget er svært skuffende.

– Økningen regjeringen legger opp til, er i utgangspunktet ikke mer enn hva politiet og barnehus trenger for å møte økt pågang, behov for medisinske undersøkelser og økt kapasitet i politiet. Det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke har større ambisjoner for dette arbeidet, særlig etter de føringene Stortinget la i sitt vedtak, sier han.

KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad var saksordfører for opptrappingsplanen i justiskomiteen og er nå partiets finanspolitiske talsperson.

– Vi hadde sett for oss noe helt annet enn dette. Stortinget ba i sin tid om en opptrappingsplan med tydelige økonomiske forpliktelser, men en økning på 54 millioner neste år er knapt noe mer enn en videreføring av dagens tiltak, fastslår Ropstad.

Han sier at Kristelig Folkeparti vil bruke budsjettprosessen for å få hevet beløpet så mye som mulig.

- Høyt prioritert

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) sier kampen mot vold og overgrep mot barn og unge er høyt prioritert.

– Siden vi la fram opptrappingsplanen i fjor høst har regjeringen, sammen med KrF og Venstre, økt bevilgningene til dette viktige arbeidet med totalt 584 millioner. Til neste år er også 200 millioner av de frie midlene til kommunene begrunnet med en økt satsing på forebyggende tiltak for barn, unge og familier, sier Horne. Hun trekker blant annet også fram økte bevilgninger til Barnehusene.