Seks måneders fengsel for besittelse og salg av narkotika

Det tas i tiltalen forbehold om at jentas bistandsadvokat under rettssaken vil legge ned påstand om erstatning.

Det tas i tiltalen forbehold om at jentas bistandsadvokat under rettssaken vil legge ned påstand om erstatning.

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

En mann i 30-årene bosatt på Nordmøre er dømt til seks måneders fengsel for besittelse og salg av narkotika.

Ifølge tiltalebeslutningen var det mistanke om omsetning av narkotika, og det ble foretatt kommunikasjonskontroll rettet mot en kvinne i 2014. I avhør hos politiet forklarte kvinnen at hun ved flere anledninger hadde kjøpt amfetamin av overnevnte mann som ble dømt.

Kvinnen erkjente straffeskyld. Kvinnen er dømt for forholdene og har sonet fengselsstraff.

Ut i fra en kommunikasjonskontroll framgår det kommunikasjon mellom kvinnen og den dømte mannen.

Den dømte mannen nektet straffeskyld i retten, og forklarte i retten at kommunikasjonen mellom han og kvinnen dreide seg om tilbakebetaling av penger hun skyldte han. Retten festet ikke lit til denne forklaringen.

Pågrepet

Senere ble mannen pågrepet av politiet. Politiet fant en pakke i mannens lomme, som politiet mistenkte inneholdt narkotika. Etter dette gjennomførte politiet en ransaking av mannens bolig, hvor politiet gjorde beslag av tabletter og tablettbiter, samt diverse pakninger med pulver, brunt plantemateriale og frø.

Dette ble sendt til Kripos for analyse. I Kripos sin laboratorieundersøkelse kommer det fram at det her var snakk om hasj, tabletter som inneholdt det narkotiske virkestoffet buprenorfin, heroin, og tabletter som inneholdt det narkotiske virkestoffet nitrazepam, og metamfetamin.

Mannen erkjente straffeskyld for å oppbevare narkotika.

Den dømte mannen har også blitt dømt og bøtelagt ved tidligere anledninger for overtredelser av narkotikalovgivningen, samt for vold.

Aktor i saken la ned påstand om at mannen også skulle idømmes inndragning av det beløpet penger mannen tjente på å selge narkotika. Retten la vekt på at det er uklart hvor stort utbytte mannen fikk av salget. Mannen ble frifunnet på dette punktet.

Artikkeltags