Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Norges Bank holder som ventet styringsrenten uendret på rekordlave 0,5 prosent, kunngjorde sentralbanksjef Øystein Olsen torsdag.

Det er fortsatt behov for en ekspansiv pengepolitikk. Rentene ute er lave. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er under et normalt nivå, og det er utsikter til at prisveksten holder seg under 2,5 prosent de neste årene, skriver Norges Bank i sin begrunnelse.

Analytikere hadde ikke ventet noen endring i rentenivået fra Norges Bank på torsdagens møte. Et stort spenningsmoment er imidlertid når renten kan tenkes å bli satt opp.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier Olsen torsdag.

De fleste analytikerne tror en renteheving fortsatt ligger flere år fram i tid.

Styringsrenten har vært holdt på 0,5 prosent siden mars i fjor. En serie rentekutt fulgte i kjølvannet av oljeprissjokket som rammet norsk økonomi i 2014.

Videre skriver Norges Bank at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er på vei opp, og at den synes noe høyere enn tidligere lagt til grunn.

– Prisveksten har som ventet avtatt. Lønnsveksten vil trolig holde seg moderat, og utsiktene for prisveksten de nærmeste årene er lite endret. Inflasjonsforventningene synes godt forankret, og økningen i kapasitetsutnyttingen tilsier at prisveksten etter hvert vil ta seg opp, skriver banken.

– Endringene i utsiktene og risikobildet tilsier en noe tidligere renteøkning enn i forrige rapport. Usikkerheten om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt fram, også når det blir aktuelt å heve styringsrenten, heter det fra sentralbanken.

Artikkeltags