Nytt krematorium til 17 millioner

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

Ombygging av kapellet og ny krematorieovn vil koste Kristiansund kommune drøye 17 millioner kroner.

DEL

På driftsutvalgets møte tirsdag vil rådmann Anton Monge be om 250.000 kroner til å utarbeide et forprosjekt. Det betydelige økonomiske løftet vil bli tatt opp i forbindelse med budsjettet og økonomiplanen senere i høst.

– I forkant vil det være nødvendig å ha et møte med revisjonen og kontrollutvalget for å avklare hva som er vedlikehold og hva som er investeringer, sier Monge.

Nye krav fra Miljøverndepartementet, blant annet til renseanlegg, er bakgrunnen for at Kristiansund kommune nå må gjøre noe, i likhet med de andre 20-30 krematoriene rundt om i Norge. Departementets frist 1. januar 2007 er det ikke mulig å holde, men dersom kommunen viser at de er kommet i gang med prosjektet, er det vanlig at departementet gir dispensasjon.

– Jeg regner med at det nye krematoriet kan stå ferdig i 2008 eller 2009, sier kirkeverge Mildrid Fiske, som gjennom Kristiansund kirkelige fellesråd er kirkegårdsforvalter og saksbehandler for kommunen.

– Det er nødvendig med en ombygging av kapellet, men vi håper å unngå et påbygg. For det første vil det blir dyrere, dernest lite estetisk, sier hun.

Mildrid Fiske peker på at ombyggingen tar sikte på å gi de ansatte bedre arbeidsforhold. Det er også blitt mer og mer vanlig at pårørende vil være med på prosessen, men dagens forhold i kremasjonsrommet er ifølge Fiske ikke egnet til dette.

Artikkeltags