Nyskolen i Halsa er i rute

I rute: Anita Ørsal Oterholm og Ivar Betten i byggenemnda for ny fellesskole i Halsa er i rute, slik at nyskolen på Liabø kan tas i bruk i august 2012.

I rute: Anita Ørsal Oterholm og Ivar Betten i byggenemnda for ny fellesskole i Halsa er i rute, slik at nyskolen på Liabø kan tas i bruk i august 2012.

Artikkelen er over 10 år gammel

Fellesskolen i Halsa blir klar til skolestart 2012. Anbudskonkurransen åpnes fredag.

DEL

Det orienterte Ivar Betten, leder i byggekomiteen kommunestyret i Halsa torsdag.

Politikerne godkjente forprosjektet 1. juli, og etter den tid har Betten og byggenemnda hatt hektisk møtevirksomhet for å holde tidsskjemaet.

– Vi har hatt tre møter med rådgivere og Eggen arkitekt. Byggeleder er ansatt fra 1. september. Det er Yngve Skinstad fra firmaet Nilssen og Opøyen i Orkanger som er ansatt, sier Betten.

Han sier at byggenemnda har tatt inn tidligere tapt tid, og fredag utlyses anbudene på Doffin og i avisene.

– Frist er satt til 4. februar, og 17. februar kan kommunestyret godta anbudet. Da kan byggestart bli i mars 2011. Dermed kan vi bli ferdig til juni 2012 og i god tid før skolestart 2012, sier Betten.

Grunnboringer i området ved Halsahallen er heldigvis gjort, og det viste seg at det blir behov for utskifting av masse, noe som betyr økt kostnader. – Det var mer leire og lenger ned på grunnen enn man i utgangspunktet trodde. Dette betyr opptil 1,5 millioner kroner i økte kostnader, sier Betten.

Han forklarte kommunestyret at bioenergi eller varmepumper som varmekilde blir en politisk vurdering.

– Dette er med i anbudsdokumentene, så får vi ta en bestemmelse på valg av kilde. Dette har også en økonomisk side. Varmepumpe vet vi prisen på, men ikke på bioenergi, sier Betten.

Alle formelle godkjennelser i forhold til bygging og tomtekjøp er på plass.

– Inkludert er uteareal som gir parkering, busslomme og oppstillingsplass. Men vi mangler parkeringsplasser. Vi har areal, så kanskje kan massene som skal skiftes ut brukes for å lage mer parkering, sier Betten.

Byggenemnda har også hatt møter med Halsahallen i forhold til driftsform. Hallstyret tar dette opp på sitt årsmøte i januar.

– Her har vi blant annet sett på sammenkopling av hall og skole for å få det fint og slik at det blir universell utforming, sier Betten.

Han opplyste at det er aktuelt å ta i bruk deler av Svorkabygget til sløydsal.

– Dermed frigjøres areal for kunst- og håndverk samt naturfag i nyskolen, sier Betten.

Skolen er kostnadsberegnet til 98,25 millioner kroner. Prosjektpris er anslått til 92,5 millioner kroner, prisstigning perioden 1. juni 2010 til 1. mars 2011 er satt til 2,3 millioner kroner, prisstigning i byggetiden blir 1,75 millioner kroner, ekstrakostnader til grunnarbeidet blir opptil 1,5 millioner kroner og arbeider med sløydrom i Svorkabygget er satt til 0,2 millioner kroner.

Anbudsrunden fram til februar vil vise om anslaget holder, eller om prisen blir høyere.

– Det blir spennende å se, sier Betten.

Artikkeltags