Krisesentrene pålegges å gi tilbud til menn. Nordmøre Krisesenter har kun bo-tilbud for kvinner og barn.