Ny landingsplass i år?

Artikkelen er over 9 år gammel

Helse Midt-Norge ønsker at Helse Nordmøre og Romsdal starter arbeidet med ny helikopterlandingsplass ved sykehuset i Kristiansund i år.

DEL

Forutsetningen er at Helse Nordmøre og Romsdal har likviditet til dette.

Helse Nordmøre og Romsdal HF ser ut til å få et overskudd på cirka 19 millioner kroner for 2010, det er syv millioner kroner høyere enn i en tidligere prognose.

Overskudd kan brukes

Helse Midt-Norge mener nå at deler av overskuddet kan benyttes til finansiering av ny helikopterlandingsplass ved sykehuset i Kristiansund i 2011.

Helse Nordmøre og Romsdal har nå søkt om konsesjon for helikopterlandingsplass ved sykehuset i Kristiansund

Helse Midt-Norge foreslår derfor at Helse Nordmøre og Romsdal vurderer å starte arbeidet med helikopterlandingsplassen i 2011 og at 3,5 millioner kroner av overskuddet utover prognosen for 2010, benyttes til finansieringen. De resterende 3,6 millioner kroner må finansieres gjennom investeringsbudsjettet til Helse Midt Norge i 2012.

Pris 7,1 millioner kroner

Finansiering av helikopterlandingsplassen ved sykehuset i Kristiansund står ikke på Helse Midt-Norges investeringsbudsjett for 2011. Helikopterlandingsplassen i Kristiansund vil være et prioritert forslag i prehospital plan som fremlegges for styret i Helse Midt-Norge i mai 2011. Opprustingen er kostnadsberegnet til 7,1 millioner kroner, melder Helse Midt-Norge.

Artikkeltags