Et av de større funnene det siste året er OMV sitt Iris/Hades-funn i Norskehavet, rett ved Morvin- og Åsgard-feltene.

Tidligere i august oppdaterte partner Faroe Petroleum sitt estimat for funnet, mellom 63 til 322 millioner fat oljeekvivalenter. I de øvre sjiktet av estimatet ville feltet være like stort som Ormen Lange.

Konservative

Operatør OMV er dog fortsatt forsiktige, og holder fast på sitt estimat fra 40 til 245 millioner fat oljeekvivalenter. Funnet består hovedsakelig av gass og kondensat, og skal være likt fordelt mellom de to reservoarene Iris og Hades.

– I utgangspunktet har vi et stort usikkerhetsspenn i funnet. Begge strukturene inneholder gass, og lisenseierne evaluerer funnet, sier Kurt Hentch Michelsen, kommunikasjonssjef i OMV Norge.

Ifølge Michelsen planlegger nå selskapet en ny avgrensingsbrønn i 1. halvår 2019.

– Da skal vi få bekrefte hvor mye ressurser som er i funnet, og vi får hentet inn mer kunnskap om området, sier Michelsen.

OMV ble tildelt lisensene som inneholder funnet i 2011 og 2015.

Enda tidlig

Det er fortsatt langt for tidlig å konkludere med hva slags utbygging det blir, men det er med størst sannsynlighet snakk om en undervannsutbygging som knyttes til en eksisterende installasjon. Åsgard-feltet vil nok være mest aktuelt.

– I utgangspunktet er dette et spennende funn, som er nær eksisterende struktur. Hvis det viser seg at funnet er i det øvre sjiktet så har funnet et potensial. Men det får vi se neste år, sier Michelsen.

– Hva er OMV sine ambisjoner på letesiden framover?

– Det jeg kan si er at vi ønsker å være aktive i lisensrundene, og på letesiden finner vi Norge spennende, sier Michelsen.

OMV er også operatør på Wisting-feltet i Barentshavet, hvor de forventer å nå første milepæl i prosjektet (DG1) i løpet av neste år.

Les også: Gass/kondensat-funn nær Morvin-feltet i Norskehavet