Fredag ettermiddag kunne Oljedirektoratet meddele at Equinor har fått samtykke til oppstart av Aasta Hansteen-plattformen, nord i Norskehavet.

Plattformen skal produsere gass, og sende den sørover via Polarled til Nyhamna i Aukra kommune.

Feltet ligger drøyt 320 kilometer vest for Bodø, på et vanndyp på 1.270 meter. Ifølge OD har det aldri blitt installert utstyr så dypt på norsk sokkel, og SPAR-plattformen som er Equinors tekniske løsning er første i sitt slag i Norge.

Investeringskostnadene for utbyggingen skal være på drøyt 37,5 milliarder kroner. Feltet bygges ut med fire havbunnsrammer. Ifølge OD skal det framover bores til sammen åtte produksjonsbrønner på feltet.

Les også: Vil finne og hente opp mer gass i Norskehavet

Mye gass

Ifølge Equinor sine anslag er det 55,6 milliarder standard kubikkmeter gass i Aasta Hansteen og satellitten Snefrid Nord.

 – Oppstart av Aasta Hansteen åpner for gassproduksjon fra en helt ny provins i nordlige Norskehavet. I etterkant av at prosjektet ble godkjent i Stortinget (2013) er det allerede gjort flere interessante funn i området, sier Kalmar Ildstad, underdirektør for Utbygging og drift i Norskehavet i en pressemelding.

– En utvikling av disse ressursene vil naturlig benytte Aasta Hansteen innretningen for gassprosessering og transport. Produksjonen fra Aasta Hansteen-feltet og andre funn i området vil derfor bidra til å sikre en langsiktig gasseksport fra norsk sokkel framover, legger han til.

OD skriver at de forventer oppstart på feltet i løpet av høsten 2018.