Onsdag kunngjorde myndighetene ved Olje- og energidepartementet at årets konsesjonsrunde i de best kjente områdene på sokkelen (såkalt tildeling i forhåndsdefinerte områder – TFO) lyses ut

Dette innebærer at oljeselskapene nå kan søke på nye lisenser på sokkelen. Søknadsfristen er satt til 4. september, og tildelingene skjer vanligvis på nyåret. Selskapene må søke innenfor de forhåndsdefinerte områdene. For Norskehavet sin del er TFO-arealet utvidet med 47 blokker, hovedsakelig mot vest.

– Dagens utlysning er en konkret oppfølging av Jeløya-erklæringens punkt om å videreføre en stabil og langsiktig petroleumspolitikk. En aktiv tildelingspolitikk med årlige konsesjonsrunder i våre best kjente leteområder er en viktig del av dette, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP) i en pressemelding.

– I årets runde har vi gjort en betydelig utvidelse av TFO-området for best å legge til rette for en god, helhetlig utvikling av norsk sokkel, og da særlig av aktiviteten i Barentshavet der utvidelsen er størst, fortsetter statsråden.

I en kommentar sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, at TFO-runden er et viktig bidrag for bransjen.

– Det er helt avgjørende at vi får attraktivt areal. Oljenæringen sysselsetter mange, og er overlegent Norges viktigste inntektskilde. Dette er også viktig for EU og Europa, som er avhengig av norsk gass for å få til sitt grønne skifte, sier Schjøtt-Pedersen.

Samtidig påpeker han at hvis det ikke blir gjort noen større funn snart vil produksjonen på norsk sokkel begynne å avta på midten av 2020-tallet.