Gå til sidens hovedinnhold

«Tesla-avgiften» møtt med kraftig kritikk

Artikkelen er over 4 år gammel

Regjeringens forslag om å innføre en ny engangsavgift på de tyngste elbilene blir møtt med kraftig kritikk fra en rekke hold.

Den nye avgiften skal beregnes ut ifra bilens vekt, skriver Aftenposten. Det kan utgjøre prispåslag på mellom 7.000 kroner for de letteste og 70.000 kroner for de tyngste elbilene, melder TV 2.

Følg framleggingen av statsbudsjettet her.

Fremskrittspartiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi peker på at Tesla-bilene er «store, tunge biler som sliter på veien».

– Den eneste fordelen med dem er mindre utslipp. Det blir litt utfordrende på sikt, sier Limi.

Antallet elbiler og ladbare hybrider i Norge er mer enn seksdoblet under Solberg-regjeringen. Det har ført til at en betydelig reduksjon i statens inntekter grunnet avgiftsfordelene på disse bilene.

Skaper usikkerhet

Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening mener forslaget skaper stor usikkerhet på et tidspunkt da stadig flere nordmenn skal overbevises om at elbil er noe for dem.

– Regjeringen gambler med elbilmarkedet og handler stikk i strid med Stortingets signaler. Nå må regjeringens avgiftsbombe stoppes i budsjettforhandlingene, oppfordrer hun.

Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i Norges Automobil-Forbund peker på at et helt sentralt element i den norske elbilpolitikken har vært fritak fra merverdiavgift og engangsavgift.

– Denne avgiftsøkningen sender et signal om at penger i kassa er viktigere enn flest mulig elbiler på veiene, sier Sagedal.

– En parodi

Bellona-leder Frederic Hauge synes forslaget er sjokkerende og mener det er en parodi at regjeringen har gitt store avgiftslettelser til hybridbiler som har satt inn et batteri for syns skyld – når de nå vil innføre en engangsavgift på opptil 70.000 kroner på større elbiler.

– Dette rammer også familier som i dag kan klare seg uten en bensin- eller dieseldrevet bil til langturer, slår Hauge fast overfor NTB.

Han mener også at argumentet om at tunge biler sliter mer på veiene, ikke holder vann så lenge regjeringen samtidig har gitt avgiftslettelser til hybridbiler, også SUV-er.

Han lover at Bellona nå vil starte kampen for å påføre regjeringen et nytt nederlag.

Miljøstiftelsen Zeros leder Marius Holm mener forslaget er ren taktikk fra regjeringens side, og har tillit til at Høyre kommer til å la utslippsfrie biler i alle vekt og prisklasser få beholde elbilfordelene en stund til.

Uendret

Regjeringen gjør etter det NRK erfarer ingen endringer i drivstoffavgiften i forslaget til statsbudsjett. Avgiften blir utelukkende prisjustert.

– I stedet for å premiere det som er bra, gjør regjeringen det motsatte. Dette forslaget til statsbudsjett er i ferd med å bli en miljøparodi, sier Bellona-leder Hauge.

I november i fjor spådde Hauge at Venstre trolig ville fortsatt budsjettforhandlingene som da pågikk dersom regjeringen hadde kommet med andre gode tiltak som kutter utslipp.

Partiet brøt da med regjeringspartiene etter at verken Høyre eller Fremskrittspartiet ville røre den såkalte bilpakken.

Skatteklasse 2

I forslaget til statsbudsjett for 2018 foreslår regjeringen etter det NRK erfarer å fjerne skatteklasse 2.

Etter det NRK forstår, gjør regjeringen dette for å fremme integrering. Det er en klasse som gir gunstigere beskatning for ektepar der en har lav inntekt.

I statsbudsjettet for 2014 ble skatteklassen foreslått fjernet, men den ble reddet av KrF.

– Å fjerne skatteklasse 2 er virkelig å ramme barnefamilier som lever under fattigdomsgrensen, sier forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

Behandlingen

Etter at finansministeren har lagt fram regjeringens budsjettforslag og holdt finanstalen torsdag, jobber Stortingets komiteer og de ulike partigruppene videre med statsbudsjettet. Finanskomiteen samordner arbeidet. Innen 20. november avgir komiteen finansinnstillingen, som skal behandles i Stortinget innen en uke. Da gjennomføres også finansdebatten, årets kanskje viktigste debatt.

* Parallelt med dette pågår forhandlinger mellom regjeringspartiene Høyre og Frp samt støttepartiene KrF og Venstre.

* Etter behandling av finansinnstillingen er inntekter og utgifter fordelt på de ulike rammeområdene. De andre komiteene kan da bare foreta omdisponeringer innenfor den vedtatte rammen.

* Alle komiteenes budsjettinnstillinger skal være ferdig behandlet i Stortinget senest 15. desember.

Kommentarer til denne saken