Sykehusdirektøren: - At vi får høre at dette har pågått i fire måneder, er mildt sagt overraskende. Det utfordrer tilliten til selskapet

Av

- Dette kan ikke pågå i lang tid uten at det får store konsekvenser, sier direktøren på nordnorges største sykehus.