Nytt sykehus blir 475 millioner kroner dyrere

DEL

Helse Midt-Norge får en ekstraregning på 475 millioner kroner ved byggingen av sykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset.

Grunnen er at regjeringen endrer rentemodellen, ifølge Klassekampen.

I statsbudsjettet er det lagt inn en endring som vil kunne få store konsekvenser for sykehusene. Renta på lån regjeringen gir til nye byggeprosjekter ved sykehusene, er satt opp med 1 prosentpoeng.

Dermed øker prisen landets sykehus må betale for å pusse opp eller bygge nytt.

I første omgang rammer endringen nye investeringslån vedtatt fra og med 2018.

Avisen har kontaktet de tre helseforetakene dette gjelder. De sier effekten er på til sammen 910 millioner kroner i økte utgifter i løpet av lånenes levetid. Regjeringen har sagt at «økte renter vil gi tilsvarende effektiviseringskrav for helseforetakene».

Helse Sør-Østs nye klinikkbygg ved Radiumhospitalet vil bli 235 millioner kroner dyrere. Bygget har en kostnadsramme på 3,1 milliarder kroner. Ved Helse vest blir utbygging og modernisering av Haugesund sjukehus 200 millioner kroner dyrere. I tillegg blir det altså en ekstraregning på Helse Midt-Norge.

Ifølge professor i helseøkonomi ved NTNU, Jon Magnussen, står sykehusenes økonomi på stedet hvil, noe den har gjort i flere år.

Konserntillitsvalgt Christian Grimsgård ved Oslo universitetssykehus tror endringen i rentemodellen vil gjøre det vanskeligere å få fornyet sykehusbyggene.

– Endringen vil presse sykehusøkonomien i tida framover, sier Grimsgård, som frykter at sykehusene enten vil la være å bygge eller bygge for trangt.

Artikkeltags