Tre av ti rektorer vurderer å innføre leksefri skole

Av
DEL

Nesten hver tredje rektor vurderer å la elevene ved skolen slippe hjemmelekser, ifølge en spørreundersøkelse TV 2 har gjort.

5 prosent av dem som har svart på undersøkelsen til TV 2 svarer at skolen deres er helt er leksefri, mens 6 prosent svarer at enkelte klasser eller klassetrinn er leksefrie. Til sammen 1.512 rektorer på barne- og ungdomsskoler, 54 prosent av de spurte, har deltatt i spørreundersøkelsen

Og nesten én av tre rektorer vurderer altså leksefri skole, for å se om det kan forbedre elevenes læring. Av dem som faktisk har droppet hjemmeleksene, svarer 33 prosent at de ikke vet om elevenes resultater har forbedret seg som følge av grepet.

Hver femte rektor som har droppet lekser, oppgir at skolen oppnår bedre resultater. Nesten annenhver av dem, 46 prosent, sier skolen oppnår samme resultater uten lekser, mens bare 1 prosent av de leksefrie rektorene oppgir at skolen har fått dårligere resultater.

Artikkeltags