Folk reiser mindre med ferge på Nordmøre

Fergebillettørene både på Nordmøre og i resten av fylket har merket nedgang både i passasjer- og biltrafikken med fergene i årets ni første måneder. På Nordmøre er det snakk om en nedgang i passasjertallene på 1,8 prosent og 0,6 prosent i biltrafikken.

Fergebillettørene både på Nordmøre og i resten av fylket har merket nedgang både i passasjer- og biltrafikken med fergene i årets ni første måneder. På Nordmøre er det snakk om en nedgang i passasjertallene på 1,8 prosent og 0,6 prosent i biltrafikken.

Hittil i år har folk i Møre og Romsdal reist mindre med ferge enn til samme tid i fjor. Nordmøre er intet unntak.

DEL

Det viser statistikk fra maritim rådgiver Atle Ræstad i samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune.

På Nordmøre har passasjertrafikken gått ned med 1,8 prosent etter ni måneder, mens antall fraktede personbilenheter har gått ned med 0,6 prosent.

Så langt i år er det registrert 741.404 betalende passasjerer, og 1.359.977 personbilenheter om bord i de fem fergesambandene på Nordmøre.

Statistikken viser også antall gjenstående personbilenheter i de enkelte samband. Her topper – som vanlig – sambandet over Halsafjorden lista på Nordmøre med 13.349 gjenstående personbilenheter. Det utgjør vel 1,9 prosent av totaltrafikken.

På Seivika – Tømmervåg er det registrert 1.963 gjenstående, på Edøya – Sandvika 1.016 mens 658 personbilenheter har stått over til neste ferge mellom Kvanne og Rykkjem. Arasvika – Hennset har ikke hatt gjenstående i årets ni første måneder.

Artikkeltags