Deler opp gaupekvoten på Nordmøre i vinter – her kan de felles

Vinterens gaupekvote på Nordmøre deles i to; ett dyr kan felles i Tingvoll og den del av Sunndal som ligger nord for elva Driva. Det andre kan felles i Aure (minus Tustna), Halsa, Rindal og Surnadal. Gaupa på bildet er fotografert på Neslandet i Sunndal.

Vinterens gaupekvote på Nordmøre deles i to; ett dyr kan felles i Tingvoll og den del av Sunndal som ligger nord for elva Driva. Det andre kan felles i Aure (minus Tustna), Halsa, Rindal og Surnadal. Gaupa på bildet er fotografert på Neslandet i Sunndal.

Også i vinter kan det jaktes på to gauper på indre og nordre Nordmøre. Men denne gang blir kvotejaktområdet delt i to. NB: Oppdatert med ny info på slutten av artikkelen.

DEL

Den ene gaupa kan felles i Tingvoll og den del av Sunndal som ligger nord for elva Driva. Den andre kan felles i Aure (eksklusive Tustna), Halsa, Rindal og Surnadal.

Hvis det i ett av områdene felles voksen hunngaupe, må imidlertid det andre stoppe jakta. Felles det derimot årsunge eller voksen hann, kan jakta fortsette inntil også det andre dyret eventuelt blir felt.

I tillegg blir det også i vinter åpnet for kvotefri jakt i alle andre kommuner i Møre og Romsdal, pluss Oppdal og Røros i Trøndelag. Her kan det felles hvor mange dyr som helst.

Dette ble resultatet da Rovviltnemnda i Midt-Norge fredag behandlet fellingskvote for gaupejakta som starter 1. februar og avsluttes ved utgangen av mars 2019.

Også tidligere år har indre og nordre Nordmøre fått en kvote på to gauper, men da har hele området vært felles jaktområde. Det har som regel ført til felling i Surnadal og dels i Halsa.

Det har Tingvoll vært misfornøyd med, særlig fordi det antas at gaupebestanden her nå er blitt ganske stor.

Presisering

Da denne artikkelen ble publisert 2. november, fikk vi dessverre ikke med oss at Rovviltnemnda hadde vedtatt et tillegg til sekretariatets innstilling. Dette tillegget sier at de to delområdene på Nordmøre slås sammen fra 1. mars, altså midt i jakta som starter 1. februar og varer ut mars.

Artikkeltags