Nabokrangler. Samværsavtaler. Mobbing. Falske festivalbilletter. Tyverier. Hundeslagsmål. Vold.
Ifølge statistikkene koker det over for mange i den nordlige delen av fylket.

Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal mottok 132 saker i første halvår av 2017. Det er opp hele 43,5 prosent fra samme periode i fjor, og dette er landets høyeste økning. Det kommer fram i en pressemelding fra det juridiske rådgivningsselskapet Clerks.

Innbyggere som opplever urettferdighet som de er usikre på, har en unik mulighet til å bruke konfliktrådene for å få en nøytral gjennomgang av saken, sier Clerks daglige leder Tom T. Græger, og tilføyer: All bistand fra konfliktrådene er gratis, og dette mener vi er en riktig og god måte å bruke skattepengene våre på.

 

– Bedre enn retten

De 22 konfliktrådene i Norge mottok 4.115 saker i første halvår av 2017. Sekretariatet for konfliktrådene opplyser til Clerks at konfliktrådene kan brukes av alle til blant annet nabokrangler, hundeslagsmål, samværsavtaler, arbeidsforhold, husleiekontrakter med mer. Dette er såkalte sivile saker som rådene behandler, i tillegg til mindre alvorlige straffesaker som oversendes fra politiet.

– Å løse problematiske saker i konfliktrådet er langt bedre enn å forsøke å bringe sakene inn for retten, mener Græger som i pressemeldingen forteller at Konfliktrådet er et lavterskeltilbud der alle kan melde inn konflikter de ønsker å få meklet.

– Det mest positive er at ungdom som har tråkket feil kan få sin lovovertredelse behandlet her, i stedet for i en formell og kanskje skremmende rettssal.