Fastsetting av verdiene kan velte fusjon av renovasjonsselskap

ReMidt blir mest sannsynlig navnet når Hamos i Trøndelag og NIR på Nordmøre skal slå seg sammen til ett nytt renovasjonsselskap.