Lyttet ikke til Raudsand-protester, nå kommer klagene

Miljødirektoratet lyttet ikke til protestene mot mellomlagring på Raudsand av 30.000 tonn bunnrenskemasser fra tunneldrift. Nå må de i stedet hanskes med flere klager.