Ordførerne på Nordmøre i teknologisk sneglefart

Av

Blant ordførerne på Nordmøre går det i sneglefart når det gjelder å etterleve reglene for arkivering og journalføring av arkivverdige SMS-meldinger. E-post går derimot glatt.