Drysser støttekroner over kulturminner

Kroknes laksevorpe er den vorpen som har den lengste sammenhengende fangstiden her i landet. Kulturminnefondet ga 340 000 kroner i støtte til vorpa i 2019.

Kroknes laksevorpe er den vorpen som har den lengste sammenhengende fangstiden her i landet. Kulturminnefondet ga 340 000 kroner i støtte til vorpa i 2019.

Kulturminnefondet delte i 2019 ut over 108 millioner kroner til kulturminner over hele landet for å bevare fortiden inn i fremtiden. 4,6 millioner kroner gikk til prosjekter i Møre og Romsdal.

DEL

– Ved å bidra til et mangfold av kulturminner blir istandsatt, sørger vi for et grunnlag for framtidige opplevelser, kunnskap, utvikling og verdiskaping, seier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Gjennomsnittlig stønad ligger på nær 190.000 kroner per prosjekt. I løpet av hele fjoråret ble det behandla 1.127 søknader, der det er søkt om til sammen 364 millioner kroner.

2019 var det første året med løpende søknadsbehandling framfor en årlig søknadsfrist.

– Løpende behandling av søknader fra private eiere har ført til enklere søknadsbehandling og kortere saksbehandlingstid. Kulturminnefondet har dyktige fagfolk som hjelper til med rettleiing i søknadsprosessen, forteller Bjørgen.


Prosjekta som ble støtta av Kulturminnefondet på Nordmøre i 2019 er:


Grindfjøs/Låve Tustna

Pål Gunnar Ørbog

Aure

140 000


Låvebygning Ellevsøy

Inger Lise Lervik

Smøla

50 000


Kroknes laksevorpe

Oterholm Einar

Halsa

340 000


Strandagården

Surnadal billag AS

Surnadal

160 000


Skifertak på Nordmørslån

Magnhild Kopperstad Wolff

Sunndal

190 000


Elverhøi - fasader øst og sør

Harry Kenyon-Slaney

Sunndal

190 000


Fjøsvegg Ripa

Eir Grytli

Tingvoll

44 000


Rekonstruksjoner våningshus Ripa

Eir Grytli

Tingvoll

70 000


Gjemnes gård, naust

Christen Bruseth

Gjemnes

50 000


Sikring av tak på kubbefjøs/forløe

Kjell Løvold

Gjemnes

20 000


Kjønnøybrygga

Gunnar Kjønnøy

Kristiansund

177 000


Kortreist norsk historie

Kroknes laksevorpe er åpnet – og boka om den presentert

Ble stengt etter 600 års drift - mandag åpner den igjen

Kuliprisen til Einar Oterholm


Se hele lista over prosjekta som har fått stønad i 2019 her.

Artikkeltags