Millioner til ni nordmørskommuner

Alle kommuner og fylkeskommuner som har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig.

Alle kommuner og fylkeskommuner som har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. Foto:

Smøla kommune er den store vinneren på Nordmøre med over 8,8 millioner kroner inn fra Havbruksfondet.

DEL

Havbruksfondet gir nye millioner til mange kommuner i Møre og Romsdal. Det kommer fram i en pressemelding fra stortingsrepresentantene Jan Steinar Engeli Johansen (Frp), Steinar Reiten (KrF) og Vetle Wang Soleim (H) torsdag morgen.

Den 24. oktober utbetales det i overkant av 450 millioner kroner til oppdrettskommuner og fylkeskommuner gjennom Havbruksfondet. Det er kommuner med lokaliteter til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann som mottar midler fra Havbruksfondet, og over til sammen 39 millioner kroner går til kommuner i Møre og Romsdal.

Slik fordeles pengene til kommunene på Nordmøre:

Kristiansund: 5.996.690,59 kr

Eide: 86.668,75 kr

Averøy: 794.463,52 kr

Gjemnes: 390.009,36 kr

Tingvoll: 455.010,92 kr

Surnadal: 43.334,37 kr

Halsa: 1.300.031,21 kr

Smøla: 8.841.203,32 kr

Aure: 3.651.558,75 kr

Molde får 130.003,12 kroner, mens Ålesund ikke er blant kommunene som får penger fra Havbruksfondet.

– Riktig og viktig

– Havbruksnæringen i Norge har hatt en eventyrlig vekst, og har blitt en særdeles viktig næring i distriktene og langs hele kysten. Kystkommunene gjør en viktig jobb som vertskap og tilrettelegger for næringen, og ikke minst med å sikre at utviklingen er bærekraftig. Dette gjør kommunene blant annet ved å utarbeide kommuneplaner som bidrar til å gi næringen gode rammevilkår, skriver Jan Steinar Engeli Johansen (Frp) i pressemeldingen.

Han påpeker at kommuner som er positive og framoverlente får vekst, flere arbeidsplasser, og med Havbruksfondet en ekstra motivasjon til å stille kystareal disponibel for en viktig næring for framtiden.

– Det er både riktig og viktig at kommuner som tilrettelegger for havbruk får ta del i den verdiskapingen som genereres langs kysten. Derfor er det en selvfølge at de får en kompensasjon for den jobben de gjør med å legge til rette for havbruksnæringen.

Det meste kom i fjor

De samme ni nordmørskommunene fikk penger fra fondet også i fjor, og da var summene større for samtlige. Dette skyldes at det meste ble utbetalt i 2018, men at en andel er holdt tilbake til årets utbetaling.

For ett år siden var fordelingen slik på Nordmøre:

Smøla: 44.288.317,84 kr

Halsa: 16.884.992,12 kr

Averøy: 10.317.833,27 kr

Tingvoll: 5.909.812,91 kr

Gjemnes: 5.064.890,07 kr

Eide: 1.125.678,65 kr

Surnadal: 562.839,32 kr

Kristiansund: 12.945.700,94 kr

Aure: 12.381.580,01 kr

Årets utbetaling fra Havbruksfondet

  • Stortinget besluttet i 2015 å opprette et havbruksfond. Fra 2016 fordeles 80 prosent av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen gjennom Havbruksfondet til kommuner og fylkeskommuner. Fiskeridirektoratet har ansvar for utbetalingene.
  • Ved fordeling av midlene skal Fiskeridirektoratet legge til grunn klarert lokalitetsbiomasse. Alle kommuner og fylkeskommuner, som det framgår av Akvakulturregisteret at har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig.

  • Årets utbetaling fordeler 458 mill. kroner til oppdrettskommuner og -fylkeskommuner i Norge. Det er kommuner med lokaliteter til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann som mottar midler fra Havbruksfondet.
  • Utbetalingen fordeler seg mellom i alt 166 kommuner og 10 fylkeskommuner.
  • Midlene som utbetales i år stammer fra inntektene fra tildeling av tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i 2018. Det ble innbetalt om lag 4 mrd. kroner for nye tillatelser i 2018, og 80 pst. av dette utbetales til kommunene og fylkeskommunene gjennom Havbruksfondet.
  • Det meste ble utbetalt i 2018, men en andel er holdt tilbake til årets utbetaling. Den største delen av utbetalingen i 2019 (260 mill. kroner) går til kommuner hvor det er klarert nye lokaliteter eller hvor eksisterende lokaliteter har fått økt sin kapasitet.
  • Kilde: Fiskeridirektoratet

Millioner av kroner pumpes inn i kommunekassa i Tingvoll

Artikkeltags