For få ryper, jakta reduseres eller stanses

Dårlig med disse i fjellet.

Dårlig med disse i fjellet.

Artikkelen er over 4 år gammel

Rypejakta ser ut til å bli stusselig i år.

DEL

En kald og fuktig vår kombinert med en svært lav bestand av smågnagere er årsaken til den lave rypebestanden.

– Vi har aldri hatt en slik situasjon før. I enkeltområder har vi hatt det, men ikke så omfattende som vi ser nå, sier daglig leder Jan Borgnes i Norges Fjellstyresamband til NRK.

I løpet av august har det vært taksering av rype- og storfuglbestanden i 167 områder i til sammen 76 kommuner. Til sammen er det observert 15.400 ryper i løpet av denne perioden.

Også på Nordmøre er det betydelig færre ryper i fjellet enn normalt.

I Surnadal er det mange som utålmodig venter på at rypejakta skal starte 10. september. Det er flere gode jaktområder i kommunen, og Kårvatn som er en av landets største eiendommer, er ett av områdene der jegere jakter ryper. Men i år har den elendige sommeren ført til at det sannsynligvis er klekket og vokst opp betydelig færre rypeunger enn normalt.

– Derfor tar vi ansvar for forvaltningen og innfører restriksjoner på jakta. Vi ønsker ikke å skyte den siste rypa i Kårvatnområdet, sier Bård Andreassen, som er leder i Surnadal jeger- og fiskerforening (SJFF), og er med i Kårvatnutvalget som administreres av SJFF.

Utvalget har bestemt at det fra dags dato blir stopp i alt kortsalg. Samtidig blir det anledning til kun å ta ut maksimalt to fugler per jeger per døgn.

Stopp i Oppdal

Oppdal bygdeallmenning har besluttet at det i høst ikke blir åpnet for rypejakt på allmenningens areal. Rypejegere må i tilfelle finne seg jakt andre steder eller avstå fra jakt i høst.Allmenningsstyret har konkludert med at det ikke er forsvarlig med rypejakt på bakgrunn av resultatene fra årets lirypetaksering.

Det ble taksert langs 18 linjer over en strekning på 45 kilometer og kun observert 40 ryper. Det ble registrert fem kull med 2,6 kyllinger per høne. Dette indikerer en fryktelig dårlig hekkesesong i år, formodentlig forårsaket av dårlig vær under klekkinga. Til sammenlikning ble det ved fjorårets taksering observert 173 ryper og 5,5 kyllinger per høne, mens det i 2013 ble observert 326 ryper og 6,8 kyllinger per høne.

Utenbygds jegere som allerede er tildelt jakt og har betalt kort, vil få refundert pengene.

Oppdal Bygdealmenning er med sine 1.161 kvadratkilometer en av landets største bygdeallmenninger. Så godt som alt areal ligger over skoggrensa.

Nylig kom det melding om reduksjon i dagskvoten fra tre til en rype per dag i det såkalte Hjerkinn – Drivstuutmålet grunnet svak bestand. Nå er beslutningen omgjort og det blir fredning også her

I Sunndal statsallmenning er takseringen ennå ikke sluttført, opplyser fjelloppsynsmann Per Skotvedt til TK. På statsallmenningen er det en dagskvote på to ryper.

Torbudalen biotopvernområde som regnes som klekkeområde for mye av rypa i disse fjelltraktene, er fredet mens høsting foregår når fuglene sprer seg utover i terrenget.

Artikkeltags