Arbeiderpartiet dypt bekymret for pasientsikkerheten i Møre og Romsdal

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Lederne i Arbeiderparti-lagene på Nordmøre uttrykker i en uttalelse dyp bekymring for pasientsikkerheten i Møre og Romsdal, som følge av underfinansiering og varslede nedskjæringer. Det kommer fram av en uttalelse som ble sendt ut fredag, om den økonomiske situasjonen i helseforetaket.

I uttalelsen, signert ni partiledere på Nordmøre, understrekes det at forutsetningene for fellessykehuset var et minst like godt pasienttilbud som når vedtaket ble fattet. Arbeiderpartiet på Nordmøre mener nå at disse forutsetningene er brutt.

De krever at sykehusøkonomien styrkes betydelig, slik at helsetilbudet til befolkningen sikres og blir best mulig.

Videre kreves det at helseminister Høie stopper sammenslåing av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde, og sørger for at barneavdelingen i Kristiansund sikres helårsdrift.

Men kravlista er mer omfattende enn som så. I tillegg kreves det at Møre og Romsdal blir tilført midler slik at de varslede nedskjæringene, med blant annet fjerning av 200 stillinger, stoppes og at helseforetaksmodellen skrotes.

Ap-lederne mener de politiske partiene på Stortinget må ta ansvar og sikre at befolkningens helse i hele Norge blir ivaretatt ved dagens sykehustilbud.

Artikkeltags