Kommunebarometeret 2018: Halsa best på Nordmøre

Best på Nordmøre: – Men det er alltid rom for forbedring, sier rådmann Anita Ørsal Oterholm i Halsa.

Best på Nordmøre: – Men det er alltid rom for forbedring, sier rådmann Anita Ørsal Oterholm i Halsa.

Artikkelen er over 1 år gammel

Halsa er eneste nordmørskommune blant landets 100 beste kommuner ifølge Kommunal Rapports kommunebarometer for 2018.

DEL

I årets kommunebarometer fra Kommunal Rapport kommer Halsa kommune på 91. plass. Halsa er eneste nordmørskommune som er inne blant de 100 beste kommunene.

Se oversikt over nordmørskommunenes rangering nederst i saken.

Kommunebarometeret rangerer 425 av 426 norske kommuner basert en rekke kriterier. Dataene som ligger til grunn er 152 nøkkeltall innen tolv sektorer, i hovedsak fra det foregående året.

Halsa scorer høyt innen grunnskole (78. plass) og økonomi (66. plass), men lavt innen pleie og omsorg (311. plass).

– Vi setter pris på at det er gode tall for Halsa. Det er en bekreftelse på at vi arbeider jevnt og trutt for å få til gode tjenester for innbyggerne våre, og vi ønsker å forbedre oss hele tiden, sier rådmann Anita Ørsal Oterholm i Halsa kommune.

Gode karakterer

Det er særlig gode avgangskarakterer i skolen som bidrar til at Halsa rangeres høyt innen grunnskole ifølge rådmannen, samt et lavere kostnadsnivå som en følge av at kommunen nå har kun én skole.

– Men det er alltid rom for forbedring, og vi har helt klart mye å hente innen pleie og omsorg. Det gjelder særlig antall beboere på institusjon. Vi bør se på mulighetene for at flere heller kan få hjelp hjemme, sier Oterholm.

Halsa kommune har tatt store steg på rangeringen de siste to årene: 241. plass i 2016, 157. plass i 2017 og nå altså 91. plass i 2018. Oterholm forteller at kommunen bevisst bruker nøkkeltall i arbeidet med å utvikle kommunen, og har begynt med brukerundersøkelser for alle kommunens tjenesteområder.

Kristiansund faller på lista

Kommunebarometeret 2018 består av tolv ulike sektorer, med forskjellig vekt. Grunnskole og pleie og omsorg er viktigst, fulgt av barnevern, barnehage og økonomi. Disse sektorene utgjør 70 prosent av barometeret samlet. Over tid har barometeret utviklet seg, og plasseringene er derfor ikke nødvendigvis direkte sammenlignbare fra år til år.

Kristiansund faller fra 251. plass i 2017 til 293. plass i årets kommunebarometer. Kommunen scorer dårligst på barnevern (384. plass), saksbehandling (351. plass) og økonomi (384. plass). Innen miljø og ressurser er Kristiansund oppe på 32. plass blant landets kommuner.

I fjorårets kommunebarometer var Rindal beste nordmørskommune på en 116. plass. I år klatrer Rindal til 114. plass, men er altså forbigått av Halsa.

Aure på bunnen

På bunnen av lista over nordmørskommuner finner vi Aure på en 402. plass. I 2016 var kommunen så høyt oppe som 187. plass. Sammenlignet med rangeringen for 2016 er det særlig innen de to tyngst vektede sektorene, grunnskole og pleie og omsorg, at Aure har falt betraktelig på kommunebarometeret.

– Selv om jeg vil påstå at tjenestetilbudet i Aure er bedre enn det som går frem av kommunebarometeret, må vi ta innover oss at vi kan ha en del å lære av andre kommuner. Vi har nok ikke klart å ta ut all innsparingseffekt av kommunesammenslåingen i 2006, og dermed har vi en forholdsvis kostbar tjenestestruktur. Men selv om plasseringen er dårligere i år enn i fjor er det faktisk flere nøkkeltall som viser positiv utvikling i Aure enn som viser negativ utvikling, det er viktig å ha med seg, sier enhetsleder for fellestjenester i Aure kommune, Ivar Andreassen.

Kommunal Rapport fremhever at barometeret er en rangering, og ikke en kvalitetskontroll. En kommune med lavt inntektsnivå vil også generelt ha dårligere plasseringer enn en kommune med høye inntekter.

Dette er oversikten over plasseringen til nordmørskommunene i Kommunebarometeret 2018.

Kommune KB 2016 KB 2017 KB 2018
Halsa 241 157 91
Rindal 130 116 114
Eide 203 193 163
Gjemnes 122 130 197
Sunndal 172 148 199
Tingvoll 199 252 214
Surnadal 240 294 278
Kristiansund 260 251 293
Averøy 219 261 348
Smøla 292 278 369
Aure 187 363 402

Artikkeltags