Folketallet i Norge økte med 9.300 personer i løpet av årets første kvartal. Totalt er det nå registrert 5.223.300 innbyggere i landet.

Her kan du se hvordan det ligger an på Nordmøre.

I løpet av første kvartal i år ble det født 14.533 barn, mens 11.022 personer døde. Det gir et fødselsoverskudd på 3.511 personer, et tall som er nesten 1.000 høyere enn i samme kvartal i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Innvandringen til Norge var imidlertid lavere i denne perioden enn i samme periode i fjor. 14.496 personer er registrert som innvandret, mot 16.926 i samme kvartal i fjor. 8.736 personer er registrert som utvandret.

Befolkningsveksten er størst i Oslo. Deretter følger Akershus, Sør-Trøndelag og Østfold. Hedmark har det største fødselsunderskuddet. I dette fylket var det omtrent 200 flere som døde enn som ble født.

Oslo har også den høyeste innflyttingen fra utlandet og størst innenlandsk inn- og utflytting.

Antall arbeidsinnvandrere har minket, mens det er flere med flyktningbakgrunn. Nettoinnvandringen av personer fra Polen og Litauen er kraftig redusert. Det er fortsatt mange som innvandrer til Norge fra land i Europa, men det er også mange fra disse landene som utvandrer. Det er stor nettoinnvandring fra landene Syria, Eritrea, Afghanistan og Somalia. Asylsøkere uten oppholdstillatelse er ikke registrert i statistikken.