Nytt år med klar nedgang i fergetrafikken

Etter årelang vekst avtok brått trafikken med fergene på Nordmøre i løpet av 2018. Nå er det kommet ny statistikk som viser at nedgangen fortsatte gjennom 2019.