Fjord1-overskuddet krympet

Fjord1 hadde i fjor inntekter på vel 2,7 milliarder kroner og satt igjen med et overskudd på 215 millioner etter skatt.

Fjord1 hadde i fjor inntekter på vel 2,7 milliarder kroner og satt igjen med et overskudd på 215 millioner etter skatt. Foto:

Fjord1 fikk et resultat etter skatt på 215 millioner kroner i fjor, noe som er mer enn en halvering fra 2018 da overskuddet var på 540 millioner kroner.

DEL

Dette går fram av en pressemelding fra rederiet. Her oppgis samtidig at Fjord1 sine samlede driftsinntekter i fjor var på 2.724 millioner, noe som er en nedgang på 12 prosent på grunn av endring i kontraktsporteføljen.

Selskapet oppgir dessuten at det er gjort store investeringer i nye fartøy, ombygging av fartøy og infrastruktur det siste året. Disse investeringene beløper seg til totalt 2.399 millioner.

Rederiet peker på at de har lagt bak seg et spennende år med oppstart av tre helelektriske fergesamband. I dag seiler totalt sju ferger helelektrisk og innen utgangen av 2020 vil antallet øke til totalt 29 utslippsfrie ferger.

Fjord1 mener selv at det omfattende programmet for fornyelse av fergeflåten, vil gi dem den største elektrifiserte flåten i Norge.

Flere av de nye fergene skal som kjent inn i samband på Nordmøre, både på Edøyfjorden, Talgsjøen og Stangvikfjorden.

Nyfergene skulle egentlig vært i drift allerede, men som tidligere meldt er det oppstått forsinkelser som gjør at de først settes inn i sine respektive ruter utover våren og at de vil operere fullelektrisk først fra neste årsskifte.

Fjord1 vant også anbudskampen om fergedriften mellom Halsa og Kanestraum fra 2021 og i 10 år framover. Også her skal det settes inn helelektriske ferger. Det blir tre ferger som hver tar 120 personbilenheter.

Artikkeltags