Ferger på Nordmøre fikk sterkt forurenset drivstoff

Bunker Oil har fått ødelagt 1,5 millioner liter med marin gassolje. Noe av det sterkt forurensede drivstoffet ble levert til fergene som går på Halsafjorden og Talgsjøen.