Pioner-forsøk mot dødelig parasitt

Kloramin knekker den dødelige gyroen på lakseunger. Men tåler storlaksen klorbehandling?