- Nordmøre vil velge Molde

Daglig leder: Jan Kåre Aurdal i Sunnmøre regionråd.
Foto: SUNNMØRSPOSTEN

Daglig leder: Jan Kåre Aurdal i Sunnmøre regionråd. Foto: SUNNMØRSPOSTEN

Artikkelen er over 4 år gammel

Vi vil velge et sykehus i Molde foran St. Olav, mener Sunnmøre regionråd.

DEL

Som da fellessykehus ble vedtatt i 2012, går Sunnmøre regionråd inn for å legge det planlagte fellessykehuset nær Molde. I sin høringsuttalelse til den foreløpige idefaserapporten for Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) gjør regionrådet det klart at de oppfatter økt pasientlekkasje fra Nordmøre til St. Olav mest som en tom trussel.

Høringsfristen til den foreløpige idefaserapporten går ut tirsdag. Alle høringsuttalelsene som er avgitt så langt finner du hos Helse Møre og Romsdal.

Skuffet først, men...

"Dette argumentet vert sett fram dels som ei ikkje dokumentert oppfatning av kva sjukehus innbyggjarane på Nordmøre vil ta, og dels som en trussel om ein reaksjon på eit slikt tomteval. Det er klart at lekkasje til andre helseføretak er uheldig i økonomisk forstand. Sunnmøre regionråd trur likevel at innbyggjarane i fylket vil oppsøkje dei tilbod dei finn attraktive. Sjukehusa i Kristiansund og Molde slit i dag med gamal bygningsmasse og tilbod som innbyggjarane vel vekk til fordel for St. Olav. Eit nytt og moderne sykehus med betre tilgjenge enn St. Olav vil mest sannsynlig bli føretrekt av alle det er relevant for. Sunnmøre regionråd meiner difor at plassering i Molde vil, til trass for at innbyggjarane på Nordmøre fyrst vert skuffa, med tida vert det sjukehuset innbyggjarane vel framfor St. Olav. Lekkasjen vil difor etter ei tid meir sannsynleg verte redusert enn å auke. Same argument kan nyttast for å meine at det som i dag er lekkasje frå Molde sjukehus til Ålesund vil verte redusert", heter det i høringsuttalelsen signert daglig leder Jan Kåre Aurdal.

Ålesund nr. 1

Sunnmøre regionråd setter som forutsetning for sin uttalelse at det er bestemt at Ålesund sjukehus skal være nummer 1-sykehus i fylket og at funksjoner som finnes bare et sted skal legges dit. Samtidig understrekes sterk bekymring for den vanskelige økonomien i helseforetaket.

"Innbyggjarane i hele fylket skal ha sjukehustenester med god kvalitet, og helseføretaket må ikke innrette seg slik at andre tenester må verte utarma fordi byrda av den nye SNR tek knekken på totaløkonomien", skriver regionrådet.

"Skal Ålesund halde fram som nr 1.-sjukehus i fylket, må økonomien innrettast slik at ein er sikra berekraft til nødvendige investeringar og utvikling", skriver regionrådet.

Hva angår det nye sykehuset i nord er rådet opptatt av at det lokaliseres og dimensjoneres slik at driftsøkonomien, volum/areal og kapasitet blir optimal.

Man peker samtidig på at det kan bli nødvendig med en styrking av kapasiteten ved Ålesund sjukehus hvis en eventuell sykehusplassering i Kristiansund fører til økt pasienttilstrømning fra Romsdal.

Les også: Legeforeningene forventer opprydding

Artikkeltags