6-åring bulket bil med sykkel – bileieren tok saken til retten

Forliksrådet mente at far til barnet ikke hadde erstatningsansvar. Bileieren bestemte seg da for å ta ut stevning.