Nordmøre best til oppdrett

Artikkelen er over 9 år gammel

Lerøy Hydrotech er en del av Lerøy Seafood Group som er et av landets største selskaper innen oppdrett av laks og ørret. Lerøy Hydrotech ønsker færre, men enda bedre lokaliteter, og vurderer flere nye lokaliteter på nordmørskysten.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisa og alt innhold på nett

Av JAN ØIVIND JENSEN

Med 220 ansatte innen oppdrett og slakteri, og med en omsetning på en halv milliard kroner siste året, er Lerøy Hydrotech, med hovedbase i Kristiansund, en av gigantene innen oppdrettslaks og regnbueørret.

Så å si all produksjon går til eksport. 75 prosent til EU-land, hvorav Frankrike tar unna det meste. Maksimalt 48 timer etter slakting, 24 timer i beste fall, ligger den ferske laksen i disken eller restauranten på kontinentet.

Fra start til mål

I Møre og Romsdal har selskapet i dag 24 matfiskkonsesjoner, 8 settefiskanlegg, egen avl og rognproduksjon i Hønsvika i Halsa, og ikke minst eget slakteri på Fiskeribasen på Bentneset.

– Vi ønsker å ha kontroll fra start til mål. Fra produksjon av yngel, via smolt til slakteferdig laks, som havner i fiskediskene i Paris under to døgn etter at de sprellet i slakteriet på Bentneset, forteller administrerende direktør Roar Paulsen.

Sammen med teknisk sjef Endre Klokk Leite har vi satt kursen inn Vinjefjorden mot sørsiden av Tustna. Her ligger et av selskapets nye oppdrettsanlegg på Segelråa. Det ble startet i mars. 1,4 millioner smolt på mellom 50 og 150 gram ble satt ut her i vår. Nybygd fôrflåte er på plass, bygd i Estland, og fôringen skjer ved at kompressorer blåser fôret gjennom slanger ut til merdene. 2-3 tonn per dag akkurat nå, men opp mot 35 tonn per dag i den beste vekstsesongen.

Nye lokaliteter

Lerøy Hydrotech har et ønske om drive 11–12 slike lokaliteter på Nordmøre. Noen er allerede på plass, slik som Segelråa. Andre er under søknad, slik som ved Jåholmen i Gjemnes, i Endresetbukta på Frei og ved Kråkøya utenfor Tustna i Aure. I dag har selskapet 20 til 25 lokaliteter som det veksles mellom.

– Med 12 lokaliteter vil vi ha 8-9 av disse lokalitetene i drift til enhver tid. Her kan det da bli produsert 26.000 tonn fisk årlig, sier Leite. Antall fisk som settes ut hvert år går imidlertid ned, fra åtte millioner i 2006 til 6,5 millioner i år.

– Du kan si at vi nå rydder opp i gammel usystematikk, sier Paulsen, som mener at Nordmøre er ett av landets beste områder for lakseoppdrett.

Artikkeltags