Nordnorske oljevernressurser kartlegges

Forskningsstiftelsen NORUT skal på oppdrag fra Goliat-operatøren Eni kartlegge oljevernberedskapsressurser i Nordland, Troms og Finnmark.

Forskningsstiftelsen NORUT skal på oppdrag fra Goliat-operatøren Eni kartlegge oljevernberedskapsressurser i Nordland, Troms og Finnmark. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

For første gang skal nordnorske ressurser for oljevernberedskap kartlegges.

DEL

Oljeselskapet Eni er oppdragsgiver, og forskningsstiftelsen NORUT står for kartleggingen av beredskapsnæringen.

Havet brukes av stadig flere. Aktører både innen skipsfart, reiseliv, fiskerivirksomhet i tillegg til olje- og gassnæringen opererer i de samme havområdene. Og aktiviteten vokser.

– Derfor er det også viktig å ha oversikt over organiseringen av ressurser og geografisk fordeling av beredskapsaktører, sier seniorforsker og prosjektleder i forskningsstiftelsen NORUT, Trond Nilsen, til NTB.

Kartlegging og oversikt

Fram til høsten skal han lede arbeidet med å identifisere alle ledd i den nordnorske beredskapsnæringen, finne hvor de er lokalisert og hvilke ressurser de rår over og kartlegge hva de kan gjøre i tillegg i til den sentrale beredskapen.

Målet er å lage en oversikt over hva nordnorske bedrifter bidrar med i beredskapsnæringen, sier Nilsen.

– Dette gjelder både private og offentlige aktører. Alt fra dem som produserer lenser til de som leverer tjenester til disse igjen, sier Nilsen.

Nytte for flere

Det er oljeselskapet og Goliat-operatør ENI som har bestilt rapporten, som skal offentliggjøres til høsten. ENI gikk nye veier da de hyret inn 30 fiskebåter til oljevernberedskapen for Goliat-feltet som ble satt i drift i fjor.

Underveis har selskapet bestilt flere nye forskningsprosjekter som følge av Goliat-utbyggingen.

– Vi har sett en utvikling og styrking av beredskapsnæringen i Nord-Norge, men det er gjort få studier og helhetlige analyser av denne næringen. Som selskap har vi interesse av å få en bedre kjennskap til virksomheten. Men vi ser også at andre kan ha interesse av bedre kjennskap til hvilke ressurser og fagmiljøer som er under utvikling. sier kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i ENI Norge.

Prosjektleder Trond Nilsen understreker at de ikke skal vurdere om bederedskapen er god eller dårlig. Det er først og fremst et offentlig ansvar og et ansvar som påligger oljeselskapene som går i gang med prosjekter på sokkelen.

Artikkeltags