NHO vil ha tunnel

Regiondirektør Torill Ytreberg og NHO Møre og Romsdal vil ha tunnel under Halsafjorden.

Regiondirektør Torill Ytreberg og NHO Møre og Romsdal vil ha tunnel under Halsafjorden.

Artikkelen er over 6 år gammel

NHO vil ha tunnel under Halsafjorden

DEL

– Velg tunnel i stedet for hengebru for å krysse Halsafjorden fergefritt. Det er det krystallklare rådet fra Næringslivets Hovedorganisasjon i Møre og Romsdal.

NHO anført av regiondirektør Torill Ytreberg, sier rett ut at de er uenig i Statens vegvesen sin anbefaling om hengebru over Halsafjorden i konseptvalgutredningen for fergefri E39.

– Vi anbefaler at undersjøisk tunnel blir valgt. Dette vil gi en god løsning, da det i dette trafikkløpet er få antall vogntog, skriver Ytreberg.

Rimeligst

Hun peker videre på at tunnel under Halsafjorden er det rimeligste alternativet, og kan bygges innenfor kjente teknologiske løsninger.

– Undersjøisk tunnel kan realiseres raskt, og kan knytte sammen en bo- og arbeidsmarkedsregion på Nordmøre på en ny og fremtidsrettet måte. Dette er viktig for regionens utvikling og vekstkraft, skriver NHOs regiondirektør i høringsuttalelsen som er stilet til Statens vegvesen Region midt.

Fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim beskrives som det viktigste og mest fremtidsrettede prosjektet som hele Vestlandet nå må stå sammen om å få realisert.

Krevende

NHO Møre og Romsdal håper at fergefri E39 blir løftet frem og finansiert som ett samlet prosjekt. Videre at den forankringen som prosjektet har fått både i Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet og regjeringen nå vil bidra til at arbeidet forseres og at midlene som trengs stilles til rådighet.

– Vestlandet er krevende i forhold til veibygging, med høye fjell og dype fjorder. Næringslivet vil ikke lenger akseptere å sakke akterut i forhold til andre deler av landet. Til tross for spredt bosetting og lange avstander, er det her verdiskapingen skjer. Vestlandsfylkene står for halvparten av Norges eksportverdi, bare det burde være argument godt nok for sørge for en rask realisering av E-39, heter det til slutt i brevet fra Torill Ytreberg.

Artikkeltags