Høyre-stikk til naboene i Nesset kommunestyre: «Den såkalte miljøkommunen Tingvoll»

Av

Høyres Arild Svensli mener nabokommunene har lite å fare med når det er snakk om forurensning.