- Denne typen åpne gruver er svært risikable prosjekt. Det er stor fare for ras og jordskjelv som kan føre til utslipp av basisk avfall, som i verste fall kan havne i fjorden og i grunnvannet. Dette vil være katastrofalt for den marine næringa i området, sier Lucas Lyngstad, leder i Møre og Romsdal Natur og Ungdom i ei pressemelding.

Natur og Ungdom mener ny teknologi viser at deponering på denne måten ikke er eneste løsningen, men at avfallet kan ha en nytteverdi.

- Prosjektene som blir planlagt vil føre til alvorlige naturinngrep, med varige miljøkonsekvenser. Vi mener man burde vurdere alternative løsninger i spesielt sårbare areal som dette. Vi vet at mye av avfallet fra Langøya kan bli brukt til å utvinne metaller og salter, som er ettertraktet over hele verda. Dette vil være en gevinst for både samfunnet og miljøet, seier Lyngstad.

Han legger til at målinger kan tyde på at det er blitt deponert radioaktivt stoff i fjorden, som enda ikke er godkjent som en ren fjord, til tross for at det ble pålagt av miljødirektoratet å rydde fjorden innen 2012.

- Området i og rundt Raudsand er allerede svekka etter over 50 år med forurensning fra aluminiumsverket på Sunndalsøra. På grunn av dårlig dokumentasjon over hva som har blitt lagret i de åpne gruvene, kan det bli skapt farlige reaksjoner når det blir blanda med giftig avfall, avslutter Lyngstad.

Sier nei til deponiet på Rausand