Må fjerne ulovlig lagret avfall

GLAD: Daglig leder Harald Storvik i Bergmesteren AS er glad for at staten nå må ta ansvar.

GLAD: Daglig leder Harald Storvik i Bergmesteren AS er glad for at staten nå må ta ansvar.

Artikkelen er over 2 år gammel

25-30 storsekker med avfall i gruva på Raudsand må fjernes.

DEL

Det skriver Avisa Driva, som melder at Miljødirektoratet sendte et brev til Nærings- og fiskeridepartementet der de varsler at det kommer pålegg om å fjerne ulovlig lagret avfall i gruva på Raudsand.

- Dette gjelder 25–30 storsekker med avfall inne i gruva ved den gamle personellsjakta. Avfallet skal være fjernet innen 1. mai 2018, skriver Driva.

Ifølge avisen skal Miljødirektoratet ha vært på befaring i de nedlagte gruvegangene i september i år. Med på befaringen var også Bergmesteren Raudsand AS, Veidekke ASA, Norconsult AS og Real Alloy AS. I brevet til departementet skriver direktoratet at bakgrunnen for befaringen var søknaden de behandler om å etablere deponi for ordinært avfall på Raudsand.

En stikkprøve av innholdet viste at det er stor sannsynlighet for at avfallet er møllestøv eller saltslagg fra aluminiumsproduksjon. Sekkene er plassert inne i gruva uten Miljødirektoratets tillatelse og er derved å anse som ulovlig lagring av avfall jf. forurensningsloven § 7. De kjenner ikke til hvem som har plassert sekkene på stedet.

- Glad

Det er etter tips fra personer som er tilknyttet organisasjonen «Giftfritt Nesset» at påbudet fra direktorat til departement nå kommer. Daglig leder Harald Storvik i Bergmesteren AS er glad for at staten nå må ta ansvar.

– Det er grunn til å rose organisasjonen «Giftfritt Nesset» for at det nå skjer noe når det gjelder det ulovlig lagret avfallet i gruva. SV-representant Bjørn Jacobsen tok opp dette i Spørretimen på Stortinget i 2003. Da svarte daværende miljøvernminister Børge Brende at dette skulle tas tak i umiddelbart. Ingen ting har skjedd. Da er det surt at Bergmesteren, som kom inn i 2011, blir hengt ut på grunn av dette. Bergmesteren AS er glad for at staten, som har ansvaret for den tidligere gruva, nå blir pålagt å rydde opp. Staten har heller ikke tatt ansvar for å måle gassutslipp fra gruva. Vi har derfor gjort dette sjøl. Målingene viser at det ikke er eksplosjonsfare der, men at det er store mengder kullos som det er farlig å oppholde seg ved. Det er viktig å presisere at påbudet om fjerning av avfall gjelder sekkene som ligger ved personellsjakta og ikke deponiet i dagen der det ligger lovlig lagret avfall, sier Storvik til Driva.

Artikkeltags