Nav utsetter levering av granskingsrapport

Av

Ekspertgruppa som Nav nedsatte etter trygdeskandalen, har fått utsatt fristen med å levere sin rapport med én uke.

DEL

Etter at trygdeskandalen eksploderte, nedsatte Nav en bredt sammensatt gruppe av jurister og andre eksperter som skal granske Navs stønads- og tjenesteområder i lys av Norges EØS-forpliktelser.

Gruppa skulle i utgangspunktet levere sin rapport 2. desember, men har fått utsatt fristen til 10. desember, opplyser Nav.

I tillegg er internrevisjonen i Nav i ferd med å «snu alle steiner» for å finne ut hvordan etaten i en årrekke har feiltolket EUs trygderegler, som trådte i kraft i Norge i 2012, og hva som skjedde i Nav etter at Trygderetten høsten 2017 avsa flere dommer som gikk på tvers av Navs tolkning av regelverket. Først i 2019, etter at skandalen var et faktum, endret Nav praksis.

Feilen har ført til at minst 85 personer kan ha blitt uriktig dømt for trygdesvindel, mange til fengselsstraff, mens rundt 2.400 urettmessig har fått krav om tilbakebetaling.

Rapporten fra internrevisjonen skal ligge på Nav-direktør Sigrun Vågengs bord i neste uke. Den eksakte datoen er ennå ikke bestemt.

I tillegg til Navs interne og eksterne granskinger, har arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) oppnevnt et eksternt utvalg som skal granske skandalen. Også Stortingets kontrollkomité er i gang med å gjennomgå saken og har varslet en høring i januar.

Artikkeltags